Nu är IFK Göteborgs storsponsor ute och seglar. VDn för Prioritet Finans, Nils Wiberg, beklagar sig i “Fotbollskanalen” att han inte blir tillfrågad när föreningen ska utse en ny sportchef.

– Men vill jag? Vad vill jag för framtiden? Skall jag, som jag gör nu, lämna in så väldigt mycket pengar i en idrottsförening utan att ha något att säga till om? Jag har alltså ingenting att säga till om. Ingenting. Är jag beredd i en framtid att lägga stora delar av min omsättning på något som jag inte kan påverka? Det är en bra frågeställning. Jag vill inte ge dig svaret i dag, men det känns olustigt att lägga in massa pengar i något som man inte kan påverka. Det känns olustigt, och frågan är: vill Prioritet ha det så i framtiden?

Jag trivs verkligen inte med tanken på att sponsorerna ska påverka tillsättandet av en förenings sportchef. Lika lite som de ska lägga sig i spelarköp eller tränarval.
Den klubben som bjuder in sina sponsorer till styrelserummet väljer en farlig väg. Då har 51%-regeln spelat ut sin roll. Och de ekonomiska hänsynen kommer alltid dominera över det sportsliga.
Men vad fa. Elitfotbollen är ju redan genomkommersialliserad. Mina åsikter är väl redan, sedan länge, förlegade.
Vad trött jag blir ibland.