Ett finns ett allmänt, spritt missförstånd i debatten om elitsatsning, toppning och selektering. Missförståndet är att vi som är emot detta, är det på grund av att vi är “snälla” och att alla i hela världen ska få vara Lucia. Någon enstaka individ kanske tycker så. Men det stora flertalet av oss som kritiserar storklubbarnas (i Stockholm) satsningar gör det för att vi vill ha fler elitspelare. Ett starkare landslag. Fler bättre spelare.

Och rubriken blev fel. För det finns fler missförstånd.

Elitklubbarna har i årtionden påstått att en “talang” utvecklas bäst om hon eller han regelbundet får spela med andra som är lika talangfulla. Och möta motståndare som är lika talangfulla. Vilket kvalificerat bullshit. Om så vore fallet skulle våra seniorlandslag ha kryllat av stockholmsspelare de senaste 30 åren. Har de det? Nope. Inte det minsta.

Stockholm fyller de unga landslagen. Men för varje år blir stockholmsspelarna färre för att i seniorlandslagen vara väldigt få. (Snällt uttryckt)

Nej landslagen är fyllda av spelare som är fostrade i lag där de antingen var bäst, som när de spelade med jämnåriga, eller där de behövde kämpa för en plats, när de tidigt spelade med seniorerna.

Belgiens framgångar de senaste åren är ett underbart bevis på denna tes. För 10 år sedan införde man lika speltid för alla ungdomar och tog bort all toppning. Utveckling är viktigare än resultat. Och då kom resultaten.

Att de stora klubbarna mer värnar om sitt varumärke än att ta ansvar för svensk fotbolls framtid är ett faktum. Sorligt men sant. Men det stör mig mer när ett gäng halvstora (med sthlmsmått) klubbar gör likadant. Därför är det så glädjande när en så stor klubb som Enskede lägger om sin kurs. Ingen toppning innan 15-årsåldern. Lika speltid till alla. Mer fokus på utveckling än på resultat. Jag önskar Enskede all lycka. Men de behöver nog inte mina lyckönskningar. De kommer lyckas.

På nationell nivå behöver förbundet vakna rejält. Idrottsprofessor Tomas Petersons bok, Talangutveckling eller talangavveckling, smular sönder förbundets landslagverksamhet för ungdomar med enkla och förnuftiga argument. Förbundets reaktioner på hans bok har bara varit pinsamma.

Jag vill ha ett starkt landslag i världsklass. Jag vill se svenska klubblag i CL. Jag vill ha framgångar. Jag betvivlar att vi får det med den nuvarande inriktningen på svensk fotboll.