Väckning 06.00.
Alla får fart direkt. Alla gör sig i ordning direkt. Alla äter frukost direkt.
De här tjejerna är underbara.

Nu ska vi ta oss an Hertzöga. Ni som kan er Hammarbyhistoria vet.
Vi vet att de leder Värmlandsserien.
Så det blir tufft. Det blir tufft för dom.