Japp.
Snart är planen omritad.
Snart börjar VM.
Snart sitter jag något till vänster om fotografen.
Snart snart snart